Vastuullisia yrityslahjoja


Ditt val har betydelse!

Lähituote Sulo är också ett bra val för ditt företag. Kundgåvor, eller minnesgåvor åt samarbetspartners eller medarbetare med Sulo-produkter är samtidigt ett stöd åt närområdets företagare. Med ert val, kan ditt företag vara med och stöda lokala småföretagare och råvaruproducenter, samt förstärka närområdets produktions mångfaldighet.