Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lähituote Sulo Oy:n (Y-tunnus 3192660-7) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.10.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lähituote Sulo Oy (Y-tunnus 3192660-7), 02400 Kirkkonummi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVAT YHTEYSHENKILÖT

Anu Mehtonen
anu@lahituotesulo.fi
puhelin 0407508918

Miikka Hepo-oja
miikka@lahituotesulo.fi
puhelin 0503586747

3. REKISTERIN NIMI

Lähituote Sulon asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

Asiakassuhteen ylläpito (asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen).
Lähituote Sulo liiketoiminnan kehittäminen, mukaan lukien edellä mainitun yrityksen asiakaspalvelun kehittäminen.
Rekisterin ylläpitäjän tuote- sekä palvelumarkkinointi, markkinoinnin kohdistaminen.
Asiakastoiveiden, kiinnostuksen kohteiden sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään ja talletetaan asiakkaista seuraavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot yhteydenottoa, lähetyksiä sekä laskutusta varten (esim. nimi, osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite).
Tieto suostumuksesta koskien sähköistä markkinointia.
Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot.
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille, joilla on oikeus käyttää tietoa ainoastaan tuotetoimitusten yhteydessä. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta tallettaa asiakastietoja omiin rekistereihinsä eikä käyttää niitä omissa markkinoinneissaan.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@lahituotesulo.fi.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Asiakas voi tehdä pyynnön tietojen poistamisesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@lahituotesulo.fi.

11A. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Vierailijan käyttäessä sivustoamme, tallentuu hänen laitteelleen evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteella olevaan selaimeen. Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän.

Käytämme tilapäisiä evästeitä, joiden avulla voimme tunnistaa myös vierailijan seuraava käynti sivustollamme. Käytämme lisäksi pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa määräajan. Evästeet on mahdollista poistaa selaimen asetuksista missä tahansa vaiheessa tai estää evästeiden käyttö kokonaisuudessaan. Evästeiden esto voi aiheuttaa sen, että verkkosivusto ei toimi kaikilta osin suunnitellusti.

11B. SEURANTATYÖKALUT

Google Analytics
Käytämme verkkosivustollamme Google Inc. -yhtiön (jäljempänä ”Google”) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat asiakkaan toimesta tapahtuvan verkkosivuston käytön analysoinnin. Saadut tiedot välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle.

Sosiaalisen median liitännäiset
Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median liitännäistä (Facebook ja Instagram), joiden avulla tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa.

11C. MARKKINOINTITYÖKALUT

Google Adwords
Käytämme Google Adwords -palvelua saadaksemme palvelullemme enemmän näkyvyyttä ja selvittääksemme miten tehokkaita yksittäiset mainontatoimenpiteemme ovat. Palvelu toimii mainosselaimen kautta. Tällöin käytetään mainosselaimen evästeitä, joiden avulla voidaan seurata tiettyjä parametreja. Mikäli asiakas tulee verkkosivustollemme Google-ilmoituksen kautta, Google Adwords tallentaa hänen laitteelleen konversioevästeen, jolla on rajoitettu voimassaoloaika ja jonka tarkoituksena ei ole tunnistaa asiakasta henkilökohtaisesti.

Facebook Custom Audiences
Verkkosivustollamme käytetään Custom Audiences -palvelua, joka on Facebookin uudelleenmarkkinointitoiminto. Tämän toiminnon avulla voidaan vierailijalle verkkosivustomme käyttäjänä esittää Facebookin ja Instagramin sosiaalisen verkoston käytön yhteydessä mainosilmoituksia.